fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość rozchodzenia się fal SzteX: Znaleźć prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych poprzecznych w strunie stalowej o średnicy 1mm i naciągniętej silą 100N.
9 sty 16:27