fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa odważniki o masach m1=1kg i m2 > m1 pajq: Hej, czy dobrze rozwiązałem to zadanie? Dwa odważniki o masach m1=1kg i m2 > m1 są połączone nieważką nicią przerzuconą przez nieważki krążek. Odważniki poruszają się z przyśpieszeniem a=0.1g. Wyznaczyć m2 F1 = m1g F2 = m2g F2−F1=m2a m2g−m1g=m2a −mg1=m2(a−g) m2=−mg1/(a−g) m2=−1/−0.9=1,11kg
9 sty 14:58