fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektromagnetyzm Leonardo: Kwadratowa ramka z drutu obraca się że stałą prędkością kątową omega w jednorodnym polu magnetycznym dwukrotne zwiększenie boku ramki jak zmieni natężenie indukowanego w niej prądu.
9 sty 13:06