fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fale Kacpero: Źródło fali o częstotliwości f zbliża się do nieruchomego odbiornika mogącego rejestrować fale o dł. γ z jaką prędkością powinno poruszać się źródło żeby wywołać drgania w odbiorniku jeżeli prędkość fali w tym ośrodku wynosi v.
8 sty 19:30