fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Promieniotwórczość Fizykahelp: Ile izotopu uranu (A=235; Z=92) ma taką samą aktywność promieniotwórczą jak m2 = 26 mg izotopu radu (A=226; Z=88)? Okresy połowicznego rozpadu wynoszą: uranu T1 = 7,1 * 108 lat, a radu T2 = 1600 lat.
8 sty 14:50
debil: porównaj ilości rozpadów/ sekunde/dzień/rok
8 sty 16:35