fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tłumienie fali kulistej Jacek: Oblicz współczynnik tłumienia fali kulistej, jeżeli jej amplituda w punkcie odległym o r2 od źródła fali zmniejszyła się o 20% względem jej wartości w punkcie odległym o r1 od źródła.
7 sty 19:48
7 sty 23:05