fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
różnica potencjałów Marek: Jaką różnicę potencjałów U przebył elektron, jeżeli wiadomo, że dla spoczywającego obserwatora masa elektronu wzrosła dwukrotnie? Jaką prędkość uzyskałby przy tym napięciu przyspieszającym elektron według mechaniki klasycznej? Dana jest masa spoczynkowa elektronu m0 oraz jego ładunek e.
6 sty 20:43
debil: ze wzoru na masę relatywistyczną liczycz prędkość, którą podstawiasz do ΔEk = eU
7 sty 11:53
debil: ale to wszystko można poszukać w internecie
7 sty 11:53
Marek: Dzięki, udało mi się obliczyć różnicę potencjałów. teraz zastanawiam się jak policzyć prędkość według mechaniki klasycznej, jakaś podpowiedź z jakiego to wzoru, bo nie mogę znaleźć?
8 sty 19:18