fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
samoindukcja Alek: Mam problem z dwoma zadankami. Zad.1 Izolowany miedziany drut o długości 31,4 m i promieniu przekroju poprzecznego 0,6 mm nawinięto gęsto na żelazny rdzeń o średnicy 2 cm. Oblicz: a) liczbę zwojów nawiniętych na rdzeń (n≈500) b) indukcyjność zwojnicy, jeśli względna przenikalność magnetyczna żelaza to ur=400 (L≈66mH) Zad.2 Na żelazny rdzeń o długości 30 cm, średnicy 5 cm i wzgl. przenikalności magnetycznej 500 gęsto nawinięto izolowany drut. Oblicz szybkość zmiany natężenia prądu, jeśli w zwojnicy o 300
 A 
zwojach indukuje się siła elektromotoryczna o wartości 65 mV (0,18

)
 s 
Proszę o pomoc
5 sty 02:30
debil: wystarczy podstawić do wzoru i użyć kalkulatora masz jeszcze jakieś prawdziwe problemy ?
5 sty 10:47