fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm gość: Ostatnie już zadanko, proszę bardzo niezmiernie o pomoc Wzdłuż boków prostokątnej ramki wykonanej z drutu o pomijalnym oporze ślizgają się końce A i B pręta o oporze r i długości l. Pozostałe boki ramki zawierają oporniki o oporze R każdy. Całość jest umieszczona w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B(wektor), liniach prostopadłych do powierzchni ramki i zwróconych za rysunek a) wyznacz kierunki prądów płynących w pręcie i w każdym oporniku. Podaj uzasadnienie, opierając się na regule Lenza b) narysuj schemat analogicznego obwodu elektrycznego zawierającego odpowiednio włączone ogniwo. Uzasadnij położenie biegunów + i − tego ogniwa. c) wyprowadź wzory na natężenie prądu w pręcie oraz natężenie prądu w opornikach. W tym celu skorzystaj z wzoru na siłę elektromotoryczną indukowaną pomiędzy końcami pręta poruszającego się w polu magnetycznym. d) wartości liczbowe natężeń oblicz dla następujących danych r= 1Ω, R=2Ω, B=102T, l=0,2m, v=2m/s (to już będę umiał zrobić) Proszę o pomoc, co ważniejsze − wytłumaczenie.... Nie ogarniam tego typu zadańemotka
5 sty 02:23
gość: rysunek
5 sty 02:25
debil: bardzo dobrze wytłumaczone w podręcznikach, wystarczy zajrzeć i przeczytać ze zrozumieniem.
5 sty 10:48
Gosia: nie będę umieć tego jakoś mega dobrze wytłumaczyć, ale c na podstawie II Kirchoffa zrobić i wychodzi
6 gru 14:09