fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm gość: rysunekProstokątna ramka o bokach a i b wykonana z miedzianego drutu o polu poprzecznego przekroju S oddala się ze stałą szybkością od bardzo długiego prostoliniowego przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu I. Przewodnik i ramka znajdują się w tej samej płaszczyźnie, a boki b ramki są równoległe do przewodnika. Opór właściwy miedzi jest równy ro. a) przedstaw rozumowanie, które prowadzi do wskazania kierunku prądu indukcyjnego, który powstanie w ramce b) wyprowadź wzór na chwilowe natężenie prądu IR w ramce w chwili, gdy środek ramki znajduje się w odległości d od przewodnika (d>a/2). Wskazówka: skorzystaj z wzoru na siłę elektromotoryczną, która indukuje się pomiędzy końcami pręta poruszającego się w polu magnetycznym c) wywnioskuj z wyprowadzonego wzoru, jak zmienia się natężenie prądu w ramce wraz ze wzrostem jej odległości od przewodnika (maleje, prawda) d)oblicz IR, jeśli I=6A, a=4cm, b=8cm, d=6cm, S=1,2mm2, v=0,3 m/s, ro=1,8*108mΩ. (Tu wystarczy podstawić do wzoru, bez zbędnej filozofii, prawda to umiem, tylko gorzej z wyprowadzeniem wzoru) Odpowiedź:
 uobvSI a 
b) Ir=

*

 π*ro*(a+b) 4d2−a2 
d)Ir=0,1 mA Proszę o pomoc emotka
5 sty 02:15