fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm gość: Pętle ze stalowego drutu o oporze właściwym 14∗108Ωm i polu o przekroju 0,8mm2 wsunięto ruchem jednostajnym w obszar jednorodnego pola magnetycznego prostopadle do jego linii. Wartość wektora indukcji pola magnetycznego wynosi 0,02T. Oblicz ładunek, który przepłynął przez stalowy drut podczas wsuwania pętli. Przyjmij, że pętla z drutu ma średnicę 28cm Wynik to Q= 4 mC Proszę o pomoc
5 sty 02:04