fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm Kasia: rysunekObwód w kształcie kwadratu porusza się w stałym i jednorodnym polu magnetycznym o liniach prostopadłych do powierzchni obwodu tak, jak pokazuje rysunek. W klasie dyskutowano: czy w tym przypadku w obwodzie powstaje prąd indukcyjny? Koleżanka stwierdziła, że w obwodzie nie indukuje się prąd,bo strumień magnetyczny przechodzący przez jego powierzchnię nie ulega zmianie. Jeden z kolegów zauważył, że wniosek ten jest sprzeczny z naszymi wiadomościami o powstawaniu napięcia między końcami przewodzącego pręta poruszającego się w polu magnetycznym − w rozpatrywanym przypadku takimi prętami są boki AD i BC obwodu. Skoro między ich końcami powstaje napięcie, to w obwodzie powinien płynąć prąd. Inna koleżanka wyraziła przypuszczenie, że w ramce powstałby prąd indukcyjny, gdyby jej ruch był przyspieszony, wówczas bowiem zwiększałby się objęty obwodem strumień indukcji magnetycznej. A jaka jest prawda? Odnieś się do wypowiedzi uczniów. Proszę o pomoc, nie rozumiem tego to różowe to symbole pola, przepraszam za niechlujność rysunku
5 sty 02:02