fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm Kasia: rysunekProstokątna ramka wykonana z miedzianych drutów o oporze właściwym 1,7*108 Ωm i polu przekroju 5mm2 porusza się ruchem jednostajnym z prędkością równoległą do krótszego boku ramki. Boki ramki mają długości a=25cm i b =50cm.Oblicz natężenie prądu, który popłynie w ramce podczas wsuwania i wysuwania ramki z obszaru pola, i wskaż kierunek tego prądu w obu przypadkach. Ma wyjść 4A.
 op.wł.*b 
Wzór to I=BbvR i R=

prawda?
 S 
Ale z tego mi nie wychodzi dobry wynik, proszę o wytłumaczenie emotka −−− I jeszcze do tego zadania: narysuj wykres *zależności strumienia objętego przez ramkę od położenia jej prawego boku *siły elektromotorycznej indukowanej w ramce od położenia jej prawego boku *siły elektromotorycznej od czasu w chwili t=0 prawy bok ramki znajduje się na granicy jednorodnego pola magnetycznego i porusza się z prędkością o wartości 0,2 m/s (na rysunku wyszła mi ramka kwadratowa, ale wiadomo, że a ma być krótsze; jest oddalona o 10 cm od pola, pole zajmuje 50 cm, oś jest do 80 cm).
5 sty 01:41
Kasia: rysunekTutaj dodam te wykresy, proszę o powiedzenie czy dobrze je zrobiłam. zależność strumienia objętego przez ramkę od położenia jej prawego boku Wyszło mi tak dla 10 cm −> 0,01 Wb dla 20 cm −> 0,02 Wb dla 25 cm −> 0,025 Wb dla 50 cm −> 0,025 Wb później spada analogicznie dla 75 cm −> 0 Wb Nie wiem czy dobrze to obliczyłam.
5 sty 01:47
Kasia: rysuneksiły elektromotorycznej indukowanej w ramce od położenia jej prawego boku wyszło mi najpierw −0,02 V, potem 0 V, potem 0,02 V
5 sty 01:50
Kasia: rysunek*siły elektromotorycznej od czasu wyszło mi tak: od 0s do 1,25 s −> −0,02 V od 1,25 s do 2,5 s −> 0V od 2,5 s do 3,75 s −> 0,02 V
5 sty 01:52
Kasia: I zdaje sobie sprawę, że pewnie mam źle te wykresy. Proszę szczególnie o pomoc z tym. Oblicz natężenie prądu, który popłynie w ramce podczas wsuwania i wysuwania ramki z obszaru pola, i wskaż kierunek tego prądu w obu przypadkach ale i o ewentualną korekcję wykresów. Ja naprawdę tego nie ogarniamemotka
5 sty 01:54