fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak zmieni się wartość siły grawitacji, jeśli Efrey: Jak zmieni się wartość siły grawitacji, jeśli masy ciał wzrosną czterokrotnie, a odległość między ich środkami nie zmieni się.
4 sty 17:44
.: rusz mózgiem jeśli go masz !
4 sty 22:43