fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Z tym też mam problem. pomocy:
 m 
Skrzynia o masie 10 kg została wciągnięta na pochylnię z prędkością o wartości 0,5

.
 s 
Pochylnia była ustawiona pod kątem 15 stopni do poziomu. Podczas wciągania na skrzynię działa siła oporu o wartości równej 0,1 jej ciężaru. Droga przebyta przez skrzynię na pochylni była
 m 
równa 3 m. Wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10

, sin 15 stopni = 0,259, cos 15
 s 
stopni = 0,966. a) Wyznacz wartość siły zsuwającej skrzynię z pochylni. b) Wyznacz wartość siły oporów ruchu. c) Wyznacz wartość siły wciągającej skrzynię na pochylnię. d) Oblicz pracę wykonaną podczas wciągania skrzyni.
3 sty 17:53
Adam:
4 sty 09:59