fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ktoś pomoże rozwiązać? pomocy:
 km 
Samochód o masie 1200 kg rozpędził się do prędkości 100

w czasie 9 s. Sprawność
 h 
przekazywania napędu z silnika na koła była równa 90 %. a) Oblicz zmianę energii kinetycznej samochodu po 9 sekundach. b) Uwzględniając sprawność silnika, oblicz energię dostarczoną silnikowi ze spalonego paliwa. c) Oblicz moc silnika podczas rozpędzania samochodu.
3 sty 17:21
karb: a) skoro samochód rozpędził się od 0 do 100 km/h to zmiana energii kinetycznej będzie wynosić końcowej energii kinetycznej b) w idealnym świecie (albo idealnej maszynie o sprawności 100%) całość energii pobranej przekształcałaby się w energię dostarczoną. ponieważ jednak sprawność silnika wynosi 90%, energia dostarczona samochodowi będzie wynosiła 90% energii kinetycznej. c) P=W/t, gdzie W=Ek. po uwzględnieniu sprawności P'=90%P. naprawdę nie wpadłeś na to czy liczysz, że wszyscy wszystko za ciebie zrobią?
4 sty 10:58