fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciało o masie 4kg i prędkości 4m/s zatrzymuje się w czasie 4 s w skutek działan Asia: ciało o masie 4kg i prędkości 4m/s zatrzymuje się w czasie 4 s w skutek działania siły zwróconej przeciwnie do ruchu ciała. Jaka jest wartość siły?
2 sty 12:33
abrazja: m=4kg; Δv=0−4m/s; Δt=4s a− przyspieszenie ciała F=a*m
 Δv 
a=

 Δt 
 Δv*m 
F=

 Δt 
F=−4N
2 sty 19:07