fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Szafira: Do dolnego końca sprężyny wiszącej pionowo jest dołączona druga sprężyna, na której końcu jest umocowany odważnik. Współczynnik odkształcenia sprężyny są odpowiednio równe k1 i k2. Wyliczyć stosunek energii potencjalnej tych sprężyn pomijając ciężar sprężyn w porównaniu z ciężarem odważnika.
1 sty 17:40