fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Szafira: Na dwóch równoległych sprężynach o jednakowych długości wisi pręt, którego ciężar można pominąć. Współczynniki odkształcenia sprężyny są odpowiednio równe k1=2kG/cm i k2=3kG/cm. Długość pręta równa się odległości między sprężynami L=10cm W jakim miejscu pręta należy zawiesić ciężarek, aby pręt pozostał poziomo? odpowiedź 6 cm od pierwszej sprężyny Mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu zadania?
1 sty 17:35
Szafira: pomoże ktoś?
8 sty 22:10
||: Jest to problem statyczny więc siły sprężystości działające do góry muszą się równoważyć z siłami ciężkości działającymi w dół dodatkowo układ się nie obraca więc suma wszystkich momentów tych sił względem dowolnego punktu obrotu jest równa zeru Z tych dwu r−ń wyznaczysz stosunek podziału długości pręta.
9 sty 10:45