fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca, moc, energia d652: rysunekStalową kulkę pchnięto nadając jej szybkość początkową Vo=4m/s. Patrz rysunek. a) na jaką maksymalną wysokość względem podłoża wzniesie się kulka? b) jaką będzie miała szybkość tuż przed zderzeniem z ziemią? c) jaką będzie miała szybkość na wysokości h=3m względem podłoż
1 sty 13:32
karb: a) kulka porusza się do góry ruchem jednostajnie opóźnionym z a=g. z równań drogi i prędkości: V=Vo−gt s=Vo−0.5gt2 wiadomo, że prędkość końcowa jest równa 0, a więc Vo=gt. z tego wyliczasz czas kiedy kulka zatrzyma się w powietrzu, a po podstawieniu do drugiego wzoru otrzymasz jej wysokość maksymalną. b) gdy kulka znajduje się na wysokości maksymalnej, zaczyna spadać swobodnie. h masz z podpunktu a), wystarczy podstawić do wzorów, aby wyliczyć czas spadku, a następnie prędkość. c) mamy tutaj dwie możliwości: jeśli kulka lecąc z prędkością początkową wzbije się na wysokość przekraczającą 3m względem podłoża, wtedy musisz rozważyć oba poprzednie przypadki: pierwszy, gdzie leci do góry ruchem opóźnionym i drugi, gdzie spada swobodnie.
4 sty 11:18