fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca, moc, energia AdamMałysz: Oblicz całkowitą energię mechaniczną bociana, który szybuje na wysokości h=0.5km z szybkością V=5m/s.
1 sty 13:15
karb: Em=Ek+Ep
4 sty 11:21