fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca, moc, energia Andrzejek6: Oblicz moc silnika dźwigu, który w czasie 1 minuty wykonuje pracę W=300J.
1 sty 13:14
karb: P=W/t
4 sty 11:22