fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca, moc, energia Milosz123: Oblicz pracę jaką trzeba wykonać przy podniesieniu ciała człowieka o masie m=70kg na wysokość h=10m w ruchu: a) jednostajnym b) z przyspieszeniem a=2m/s2
1 sty 13:10
karb: a) praca jest równa energii potencjalnej b) ma=F−Q F=ma+mg=m(a+g) ponieważ człowiek jest podnoszony ruchem jednostajnym przyspieszonym do góry, droga to wysokość, a więc s=h=at2/2 W=Fh
4 sty 11:26