fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa ciała, z których jedno ma ładunek cztery razy większy hela: Dwa ciała, z których jedno ma ładunek cztery razy większy od drugiego umieszczone są w próżni w odległości r=0,04 m i działają na siebie siłą F=90N. Oblicz wartość tych ładunków. W jakiej odległości od siebie nalezy je umieścić w wodzie destylowanej o stałej dielektrycznej Er=81 aby oddziaływały na siebie siłami czterokrotnie większymi.
20 gru 23:52
karb: której części zadania nie rozumiesz. podstawienia do wzorów?
4 sty 11:31