fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tor kolejowy Kierowca: Ciało o masie m porusza się bez tarcia po wewnętrznej stronie toru kolejowego o promieniu r ustawionego w płaszczyźnie pionowej. Proszę o obliczyć jaką najmniejszą wartość Vm może mieć prędkość ciała w najwyższym punkcie toru, aby nie oderwało się ono od toru. Zrobiłem to tak, że Fd=R+Fc i R=N oraz N>0, ale mam takie pytanie czego sumą będzie siła dośrodkowa gdy będę miał takie samo zadanie, ale ciało będzie poruszało się po zewnętrznej stronie toru kolejowego?
20 gru 22:45
Niki Lauda: po zewnętrznej stronie to nie ma bata, spadnie ale to ty jesteś kierowcą to sam sprawdź
20 gru 23:50