fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prąd fizykazżyciem: Jaka jest praca wyjścia elektronów z metalu, jesli zwiększenie temperatury metalu od T = 2000 K do 2000,01 K powoduje zwiększenie prądu nasycenia emisji termoelektrycznej o 0,01 % ?
19 gru 21:26