fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pola fizykazżyciem: Dane są jednorodne pola E i B, osiami wzdłuż y i z. W początku układu umieszczono elektron, jak będzie się on poruszał. Jak będzie zmieniac się jego prędkość w czasie ?
19 gru 21:24