fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektron fizykazżyciem: fizykazżyciem: Elektron wpada z prędkością v do jednorodnego pola o natężeniu E tworząc z tym wektorem kąt ostry α.Obliczyć najmniejsza prędkość oraz krzywiznę toru w momencie, gdy jego prędkość jest minimalna.
19 gru 21:21