fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
sztuczny satelita Ziemi fizykażyciem: Wyznaczyć promień orbity sztucznego satelity Ziemi oraz wyznaczyć jego prędkość liniową, jeżeli satelita ten porusza się w płaszczyźnie równika w kierunku obrotu Ziemi z taką prędkością, że jest on nieruchomy względem Ziemi.
19 gru 16:38
fizykazżyciem: Elektron wpada z prędkością v do jednorodnego pola o natężeniu E tworząc z tym wektorem kąt ostry α.Obliczyć najmniejsza prędkość oraz krzywiznę toru w momencie, gdy jego prędkość jest minimalna.
19 gru 21:21