fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkości kosmiczne fizykażyciem: Wyprowadź wzory na pierwszą i drugą prędkość kosmiczną. Wyznacz częstotliwość obrotów satelity dookoła Ziemi, jeśli porusza się ona po orbicie kołowej o promieniu R=2Rz
19 gru 16:31