fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
grawitacja-oblicz najmniejszą prędkość fizykażyciem: Jaka jest najmniejsza prędkość jaką trzeba nadać ciału wyrzuconemu z powierzchni Ziemi by dotarło ono do Księżyca? Odległość między Ziemią i Księżycem przyjąć za równą 60 ziemskim promieniom R, a masa Księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi M.
19 gru 16:22