fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
optyka marysia: Hej Prośba o pomoc w zadanku. Promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi ma tuż nad atmosferą natężenie 1,4 kW/m 2 . 35% odbija się od atmosfery, a pozostała część jest całkowicie absorbowana przez Ziemię. Oblicz siłę z jaką to promieniowanie działa na Ziemię. Przyjmij Rz=6300km, a ziemię potraktuj jak płaskie koło
16 gru 12:24