fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka marysia: Hej emotka Prośba o pomoc. 1. Pierwszą część drogi motocyklista jechał z prędkością v1, a drugą z prędkością v2. Oblicz średnią prędkość motocyklisty w dwóch przypadkach: a − oba fragmenty drogi miały tę samą długość, b − obie części drogi zostały przebyte w tym samym czasie. Wykonać obliczenia przyjmując v1=90 km/h, v2=50 km/h Czy to jest prawidłowe rozwiązanie? V=s/t t=s/v
 s+s 
Vśr =

 t1+t2 
s−połowa drogi t1−czas na pokonanie pierwszej połowy t2−czas na pokonanie drugiej połowy
 2s 2s 2  2 
Vśr=

=

=

=

=
 s/v1+s/v2  s(1/v1 + 1/v2  1/v1+1/v2 
v2+v1 

v1v2 
 
 2v1v2 

 v1+v2 
 2x90km/h x 50km/h 9000 
Vsr=

=

= 64,28 km/h
 90km/h + 50 km/h 140 
Czy to jest dobrze? Natomiast jeśli chodzi o b) to nie mam pomysłu i proszę o pomoc.
15 gru 21:09
marysia: Proszę o pomoc
15 gru 22:24
||:
 V1+V2 
b) Vśr =

 2 
16 gru 05:52
||: a V ≈ 64,29 km/h
16 gru 05:53