fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obwody LC kot: W obwodzie drgającym LC, zawierającym L = 50 mH i C = 4 μ F w chwili początkowej natężenie prądu ma wartość maksymalną. Po jakim czasie kondensator zostanie po raz pierwszy rozładowany?
15 gru 19:28