fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika płynów Ola: W dnie naczynia walcowatego o średnicy D =0,5 m znajduje się otwór kołowy o średnicy d = 1cm. Znaleźć zależność prędkości v obniżania się poziomu wody w naczyniu od wysokości h tego poziomu. Znaleźć wartość liczbową tej prędkości dla wysokości h = 0,2 m.
15 gru 00:38