fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika cieczy Ola: Mieszaninę kulek śrutu ołowianego o promieniach r1 i r2 (r1 > r2 ) wpuszczono do zbiornika o głębokości l wypełnionego gliceryną. O ile później opadną na dno zbiornika kulki śrutu o średnicy mniejszej w porównaniu z kulkami śrutu o średnicy większej? Przyjąć, że gęstość śrutu ołowianego wynosi dk, gęstość gliceryny dg, a współczynnik lepkości dynamicznej n.
15 gru 00:38