fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź promień kuli mając potencjał Łukasz: Metalową kulę o promieniu r=10cm naelektryzowano do potencjału V=1000V i zetknięto z drugą metalową nienaelektryzowaną kulą, izolowaną od Ziemi. Po zetknięciu potencjał pierwszej kuli zmalał dwukrotnie. Oblicz promień drugiej kuli.
12 gru 23:41
||:
V k(q−qx) kqx 

=

=

2 r rx 
1 r 

=

czyli r x = 10 cm
2 r−rx 
13 gru 19:59