fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
sila dina: Na ciało działają dwie przeciwległe siły F 1=20N oraz F2=27N Jaką wartość i jaki zwrot musi mieć dodatkowa sila F3 działająca na to ciało, aby zrównoważyć działające na ciało siły proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania
12 gru 20:24
kbx: O ile przeciwległe oznacza, że mają ten sam kierunek i przeciwny zwrot to: F1 + F3 = F2 ⇒ F3 = F2 − F1 Czyli 7N, zwrot zgodny z siłą F1.
12 gru 23:45