fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Działanie prądnicy kot: Prostokątna cewka o N zwojach, długości a i szerokości b jest obracana z częstością v w jednorodnym polu magnetycznym B. Cewka jest połączona z obracającymi się wraz z nią pierścieniami, po których ślizgają się metalowe szczotki w celu zapewnienia kontaktu elektrycznego, a) Wykaż, że SEM indukowana w cewce jest funkcją czasu postaci: ε = 2πfvNabB sin(2πtvf) = εo sin(2πtvf). Chodzi mi konkretnie, skąd się wzięła druga część wzoru?
12 gru 18:33
||: stąd , że oznaczono stałe współczynniki = amplitudzie funkcji sinus przez εo
13 gru 20:04
'Leszek: Strumien magnetyczny φ = B*S*cos(ωt)
  
SEM = − N

= −NBSω (−sin(ωt)) = NBab2πf*sin(2πft)
 dt 
f − czestotliwosc obrotu ramki
13 gru 22:09