fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Udowodnij że prędkość nie ulegnie zmianie weip: Kajaki płyną w dwie strony. Gdy się mijają, zostaje przerzucony plecak z jednego kajaku na drugi. Znane są prędkości kajaków (które są sobie równe) i masa plecaka. Udowodnić, że ich prędkości się nie zmienią po przerzuceniu plecaka.
12 gru 15:20
||: jeżeli wektor prędkości "przerzucania" plecaka będzie ⊥ do obydwu prędkości kajaków to tak
13 gru 20:05