fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Predkosc czasteczki Antek: Z jaka predkoscia poruszac sie musi czasteczka aby jej energia kinetyczna byla rowna 1/2 energi spoczynkowej?
12 gru 10:59
'Leszek: Energia kinetyczna czastki relatywitycznej rowna jest roznicy calkowitej energii i energii spoczynkowej , czyli Ek = mc2 − moc2 zatem zgodnie z zadaniem Ek = 0,5 moc2 czyli mc2 = 3 moc2/2 korzystamy ze wzoru na mase relatywistyczna
 mo 
m =

  1 − (v/c)2 
 c5 
Zatem po podstawieniu otrzymujemy v =

= 2,24 *108 m/s
 3 
12 gru 13:28
SE: a gdzie jest napisane ze zadanie traktujemy nierelatywistycznie?
13 gru 13:18