fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
popęd Szafira: Młotek drewniany o ciężarze 0,5kG uderza w nieruchomą ściankę a jego prędkość w chwili uderzenia wynosi 1m/s. a) znaleźć ilość ciepła wydzielającego się podczas uderzenia, jeżeli współczynnik k przy zderzeniu równa się 0,5. Współczynnik k jest to stosunek wartości prędkości ciała po zderzeniu do jej wartości przed zderzeniem dla danego materiału. Q=0,188 b)znaleźć popęd działający na ściankę podczas uderzenia. Zależy mi na rozwiązaniu b. Δp=m*Δv i nie wiem co dalej. Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
9 gru 21:24
'Leszek: v1= 1 m/s predkosc uderzenia v2 = k*v1 , predkosc odbicia Wydzielone cieplo
 mv12 mv22 mv12 
Q =


=

*(1−k2)
 2 2 2 
Poped sily rowny jest zmianie pedu przy uderzeniu Δp = mv1 − (− mv2) = mv1*(1+k)
9 gru 21:55