fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Okres obiegu stelity Szafira: Minimalne oddalenie od powierzchni Ziemi kosmicznego startu−satelity wynosi 183km, a maksymalna odległość− 244 km. Obliczyć okres obiegu statku kosmicznego wokół Ziemi. Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
9 gru 19:00
||: Podstaw do III prawa Keplera
9 gru 19:11
Szafira: Ale jeśli dobrze rozumiem zadanie to jedno to wielka półoś elipsy a druga to mała pół oś elipsy. Więc co mam podstawić do prawa Keplera jak tu potrzebuje dwóch wielkich pół oś?
 T12 T22 

=

 a13 a23 
9 gru 19:34
'Leszek: Skorzystaj z III prawa Keplera w postaci :
T2 2 

=

a3 GM 
Czyli T = 2πa*a/(GM) G − stala grawitacji M − masa Ziemi a− wielka polos elipsy orbity satelity , a =( dmin + dmax )/2= (244 + 183 )/2= 213,5 km
9 gru 21:35