fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwie przewodzące kule student: Dwie przewodzące kule o masach równych odpowiednio m1 i m2 naładowane ładunkami q1 i q2 i zawieszono na równych niciach o długości a. (a) Jakie warunki muszą spełniać masy m1 i m2 oraz ładunki aby kąty odchylenia nici od pionu spełniały warunek: α1=α2=α? (b) Oblicz ładunek każdej z kulek, jeżeli po naładowaniu kąt między nićmi wynosi 900 przy założeniu, że kule można traktować jako punktowe i masy obu kulek są równe: m1=m2=m=0,1 g, długość obu nici wynosi a=10 cm, a kulki przed naładowaniem stykały się ze sobą. Oblicz siłę naciągu nici
8 gru 19:07
bellami: musisz popracować nad tym sam
8 gru 22:23