fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prawo gaussa student: Nieprzewodzącą kulę o promieniu R naładowano jednorodnie ładunkiem o gęstości objętościowej ρ. Korzystając z prawa Gaussa oblicz zależność natężenia pola elektrycznego w funkcji odległości od środka kuli. Przyjmij εr = 1 wewnątrz kuli.
8 gru 19:02
bellami: studencie naucz się najpierw działań na potęgach
8 gru 22:15