fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
napięcie i zgromadzony ładunek student: Oblicz równoważną pojemność dla układu kondensatorów przedstawionego na rysunku. Do układu przyłożono różnicę potencjałów U=5 V. Oblicz napięcie oraz zgromadzony ładunek i energię na każdym kondensatorze. Pojemności kondensatorów wynoszą C1=12 µF, C2=5,3 µF C3=4,5 µF.
8 gru 18:40
student: rysunek
8 gru 18:48