fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zad mat: Mając kule, która ma dwa dielektryki i zaznaczone promienie kolejno R1,R2,R3. Ładunek w R1 wynosi 2Q, a w R4 −3Q. I teraz chodzi mi o wektor indukcji dlaczego dla r ≤ R1 i dla R3< r < R4 D wynosi 0
8 gru 11:59
bellami: kule oddaj kalekom i będziesz miał mniej do liczenia
8 gru 22:22