fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
MAGNETYCZNE POLE Kamil: rysunekCztery bardzo długie prostoliniowe przewodniki prostopadłe do płaszczyzny rysunku przecinają ją w wierzchołkach kwadratu o boku a. Płyną w nich prądy o jednakowych natężeniach I w takich kierunkach, jak pokazuje rysunek. Na element każdego przewodnika o długości Δl działają siły pochodzące od 3 pozostałych przewodników. a) wskaż kierunek i zwrot siły wypadkowej działającej na element każdego przewodnika. Środek każdego elementu leży w płaszczyźnie rysunku. b)Oblicz wartość tej siły. Przyjmij dane liczbowe I=5A a=0,25 cm Δl=0,5m Proszę pomożcie
7 gru 22:21
||: Zastosuj wzór 3:30 na oddziaływanie dwu, równoległych przewodników z prądem z tej strony: https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/3/3/6 , bo na tej tego nie uświadczysz, bo zapały admina w stosunku do fizyki skończyły się dużo wcześniej,pamiętaj przy tym, że przewodniki przyciągają się, gdy prądy w nich płyną zgodnie, a odpychają , gdy płyną przeciwnie. Siły dodawaj wektorowo czyli geometrycznie.
8 gru 04:33