fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
oblicz opór wewnętrzny galwanometru sandra: Cześć. Przekrój poprzeczny przewodnika, którego zrobiona jest zwojnica jest równy 106 m2, a opór właściwy wynosi 1,8*106 Ωm. Oblicz opór wewnętrzny galwanometru. Mam również podane, że jest 10 zwojów a przekrój poprzeczny ramki jest równy 3*104 m2, ramka jest na walcu, maksymalnie wychyli się o 60 stopni i znajduje się w polu magnetycznym 0,25 T.
7 gru 21:18
||: Przydałaby się pełna treść zadania wraz z rysunkiem a nie tylko subiektywnie wybrane przez ciebie dane, bo mogłaś pominąć istotne rzeczy. a więc tak mniej więcej, to będzie tak: M = nBISsinα
 U L 
I =

, R = ρ

, L = 2πrn
 R S1 
8 gru 04:43