fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia kinetyczna w ruchu harmonicznym Kamil: Cześć wszystkim, zadanie bardziej teoretyczne. Wiadomo, że w ruchu harmonicznym energia potencjalna sprężystości jest wprostproporcjonalna do kwadratu odchylenia co na wykresie Ek/x stworzy nam parabolę. Natomiast mam problem z Energią kinetyczną, ona tak jakby dopełnia braki między Energią mechaniczną, a tą potencjalną tylko jak zapisać jej zależność od odchylenia?
7 gru 19:31
'Leszek: W ruchu harmonicznym swobodnym obowiazuje zasada zachowania energii, czyli : Ec = Ep + Ek
kA2 kx2 

=

+ Ek
2 2 
Zatem ta szukana zaleznosc :
 k 
Ek =

*( A2 − x2)
 2 
jest to parabowa o " ramionach skierowanych w dol ", zrob wykres .
7 gru 20:54